TÜFAM (FARMAKOVİJİLANS) BİLDİRİM

Bu bölüm ilaçlarımızın Kullanma Talimatında belirtilen yan etkilerin haricinde gelişebilecek istenmeyen etkilerin bildirimi amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla kurduğumuz farmakovijilans (advers etki) birimi Arcus İlaç ürünleri ile ilgili oluşan reaksiyonları olabildiğince erken aşamada tanımlamakta, sınıflamakta ve yetkili birimlere bildirmektedir. Ürünlerimiz ile ilgili advers etki tanımlandığında yetkili sağlık otoritesi ile yapılan işbirliği sonunda ürünün kullanım bilgileri güncellenir. Bu bilgiler tamamen hasta sağlığı odaklı bir çalışmadır. Bildirilen vakalar tamamen gizli tutulup özenle değerlendirilecektir.

Detaylar

Hep Birlikte, Daha Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Dünya